"Най-важните неща се изричат винаги най-трудно. Това са нещата, от които се срамуваш, понеже думите ги смаляват, те свиват нещата, изглеждали безгранични, докато са били в главата ти, до съвсем тривиални размери, когато се изрекат. Но не само това, нали? Най-важните неща се намират съвсем близо до истинската ти същност, която не обичаш да показваш на другите- като съкровище, което враговете ти с радост биха ограбили. И може да се случи така, че да разкриеш душата си, което съвсем не е лесно, само за да те изгледат особено, без изобщо да разберат какво си казал или защо си помислил казаното за така важно, че едва не си се разплакал, докато си споделял своята тайна. Струва ми се, че това е най-лошото-когато тайната остава заключена в тебе, не поради липса на разказвач, а поради липса на слушател, който да те разбере"

(Особени сезони, Стивън Кинг)

Атанаска Катранджиева

Атанаска Катранджиева

Образование:

2008г. - Магистър - Клинична и консултативна психология  - Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
2006г. - Бакалавър -  Психология - Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Допълнителна  квалификация:

- Когнитивно-поведенчески консултант - под супервизията на д-р Петър Василев;
- Хипнотерапевт - към Българската асоциация по хипноза и хипнотерапия.
- Схема терапия - под супервизията на д-р Алп Караосманоглу, Истанбул, Турция.
- Следдипломна специализация  по Клинична психология - Клиника по Психиатрия към ВМА - София, ръководител - доц. д.м. Е. Калудиев;
- Множество тренинги, групи, конференции и семинари към Българска Асоциация по Когнитивно-поведенческа психотерапия - София и нейни чуждестранни партньори;
- НЛП ПРАКТИК - Институт по Невролингвистично програмиране - София;
- 207 часа Аналитична психотерапия - Неорайхиански модел;
- Група за собствен опит - Институт по позитивна психотерапия;
- Мотивационно интервюиране,  Работа със зависимости - Клиника Канчелов

Сфери на дейност:

Психологична помощ, консултиране и оценка при различни проблеми:
- разстройства в настроението - депресивни разстройства - потиснато настроение, отчаяние, сексуални проблеми, ниско самочувствие, идеи за вина и безполезност, изявен песимизъм, изолация, чувство за безизходица, безсъние, проблеми с теглото и др.; дистимия; Биполярно афективно разстройство;
- невротични състояния - фобийни, паническо разстройство, генерализирана тревожност, обсесивно - компулсивно разстройство;
- състояния в следствие на преживени травматични събития, тежки загуби, раздяла, силен стрес, разстройства в адаптацията, телесни оплаквания от психическо напрежение, хипохондрично разстройство;
- житейски кризи, междуличностни проблеми, професионални затруднения и др.

Когнитивно-поведенческа терапия

Когнитивно-поведенческата терапия е сравнително краткосрочна и проблемно ориентирана. Нейното предимство е в това, че като съвременен метод за помощ е интегрирала достиженията на психоанализата, динамичните подходи, поведенческите науки и други теории и методи. Тя е високоефективен метод за помощ при широк спектър от психологически проблеми, включително такива като депресия, тревожност, гняв, брачни конфликти, стресови разстройства и др. Фокусът в когнитивната теория е върху Вашия начин на мислене (това са Вашите когниции), на комуникация и на поведение ТУК И СЕГА, а не толкова какво се е случило в ранното Ви детство. Взаимоотношенията консултант - клиент се основават на централната идея за равнопоставеност и сътрудничество. А глобалната цел на терапията е обучение в умения и стратегии за самопомощ - как клиентът да стане терапевт за самия себе си? Постигането на тази цел е предшествана от усилието клиентът да реши измъчващия го проблем, но освен това да разбира и да осъзнава процеса на лечение, да разбира стъпките на терапията и така да успява да се научава на един по-ефективен начин на мислене и поведение. Тоест, в процеса на терапията, Вие съзнателно правите усилия да интегрирате по-успешни и по-здравословни  модели. Научавайки се на тези нови гледни точки, "предвижвате" своята личност към по-добро ниво на функциониране  (по-добра зрялост, осъзнатост, ефективност).

Множество съвременни проучвания сочат, че когнитивно-поведенческата терапия е също толкова ефективна, колкото лечението с медикаменти при хора, страдащи от депресия, тревожно разстройство, обсесии и други страхове. И нещо още по-важно - в този вид терапия клиентът се обучава как той сам да си помага и това дава траен резултат в процеса на неговото подобрение и след приключване на терапията.

Централната идея, която лежи в основата на когнитивните подходи е вярването, че дисфункционални и изопачени начини на мислене могат да предизвикват или изострят неприятни емоции и поведения. Когнитивните интервенции улавят тези специфични за всеки един от нас "изкривени" мисли и те стават цел на терапевтичния процес. Освен тези мисли, хората имат и редица идеи и схващания, в които вярват. Всички ние живеем, следвайки определени правила, които са свързани с нашата представа за добро, лошо, почтено, приятно, забранено, срамно и т.н. Тази "система" от вярвания произтича от нашите ранни преживявания, от опита,  който имаме, от близките хора и от средата, в която сме израствали. Те са индивидуално специфични за всеки човек и имат значение за начина, по който възприемаме другите, самите себе си, света като цяло и действат като своеобразен "филтър", през който "пропускаме" информацията . Както знаем, мисълта не е равна на факт и не може да отразява напълно обективната реалност . В нашите сесии целта  е да тестваме заедно валидността на Вашата "система"от вярвания, да я оценяваме и анализираме. Стремежът в крайна сметка е да доближим максимално собствените ни вярвания до действителността, за да сме здрави, адекватни и в хармония.

Когнитивно-поведенческата терапия също си служи с мощни поведенчески техники. Ние заедно ще съставяме план и програма за конкретни действия, които ще Ви помагат да се справите с проблемите или да променяте гледната си точка за тях. Нашите мислени възприятия за нещата често ни плашат, променят живота ни и го капсулират, деформират ежедневието ни. Със силата на поведенческите опити, които заедно ще планираме, ще се уверявате сами, че реалността има много лица и страни и всички те са верни, ако вярваме в тях. Променяйки начина си на мислене, се променят и емоциите, и поведението и обратно - нашите действия също рефлектират върху начина, по който се чувстваме и мислим.

Схема терапия

Схема терапията комбинира утвърдени техники от Когнитивно - поведенческия модел и елементи от междуличностните, преживелищните и психодинамичните методи и по този начин се превръща в силен метод за подпомагане на личности с дългогодишни и устойчиви психични проблеми. Схема терапията е съвременен мощен инструмент за работа с хора с личностови разстройства и хронична депресия. Най-общо,отправна точка в схема терапията е предположението, че нашите негативни когнитивни изкривявания - негативни мисли и възприятия, дисфункционални вярвания и поведения, водят началото си от опеделени минали преживявания. Tе формират определени схеми в нас, които често ни карат да имаме неефективни модели на реакции и поведение. Схема терапията изучава подробно тези схеми и последиците за личността и предлага модели за тяхната провокация и модификация, така че клиентът да постигне желаната промяна.

Хипноза

Т. нар. "Нова" или Ериксонова хипноза води началото си от работата на американския психиатър и психолог Милтън Ериксон през 60-70-те г. на ХХв.

Ериксоновата хипноза разглежда този феномен като едно много естествено и приятно човешко състояние, в което влиза всеки човек, стига да има желание за това.

Хипнозата е състояние, което лекува - урегулират се процеси в тялото - дишане, изпотяване, сърдечен ритъм и пр.

По отношение на този метод, има много митове и спекулации, но истината е, че това е утвърден научен метод в психотерапията и има забележителни терапевтични резултати при различни оплаквания като тревожност, фобии, депресия, социална дезадаптация, интимни проблеми, хранителни нарушения, тютюнопушене и редица житейски затруднения. Хипнозата може да се практикува само от специалист - психолог или медицинско лице, който е квалифициран и обучен в метода. Тя се случва по определен ред, в кабинета на терапевта и когато се използва като метод на терапия, се нарича хипнотерапия. По време на хипноза, клиентът запазва контрола над ситуацията. Невъзможно е да бъде подтикнат да извършва или изпитва нещо, което е против волята му. Хипнозата се случва само, ако човек има желание за това.

По време на хипноза, човек е с променено състояние на съзнанието, характеризиращо се с насочено внимание към определена посока. Терапевтът използва повишената внушаемост на клиента, за да се постигнат терапевтичните цели. В такова състояние, човек по-лесно приема предложения за промяна на възприятия, отношения, усещания, които идват от хипнотерапевта. Хипонзата е работа с въображението. Тя е близка до съня, но не е сън. Тя е близка до релаксацията и медитацията, но всъщност е едно по-дълбоко състояние на контролиран транс. Именно затова, терапевтичният ефект често настъпва много естествено и плавно. Човек скоро осъзнава, че е започнал да променя отношението си към проблема и това лекува.

Често задавани въпроси

Какво да очаквам от първата среща с моя консултант?

Нашата първа среща е опознавателна. Тя има информативен характер и за двете страни - да Ви се представя, да ми разкажете за себе си, да обсъдим общия модел и принципите на терапия, а Вие да прецените дали искате да се включите в този процес. Ако се ангажираме да започнем терапия, уточняваме колко често и кога ще се срещаме.

Как се структурира терапевтичният процес?

Всеки човек има индивидуално темпо на развитие в терапията. първите ни сесии търсят да дефинират и предефинират проблема. Поставят се цели на терапията. Правим хипотези за същността на проблема и ги проверяваме в сесиите и извън тях. С помощта на различни техники и интервенции в сесиите, както и на т. нар. "домашни" задачи между сесиите, терапията е в своята същинска част. Прекратяването на терапията става постепенно, с темпото, което Вие налагате. Насрочват се и проследяващи сессии, през определени интервали от време. Продължителността на терапията е свързана с Вашите нужди и е специфична за отделните личности.

Какво представляват терапевтичните сесии?

Някои други форми на терапия са неструктурирани и терапевтът е главно слушател на Вашите актуални проблеми. В когнитивно-поведенческата терапия ние заедно ще уточняваме план за всяка следваща сесия, ще водим дискусии, ще изказваме мнения и ще ги обсъждаме, т.е. ще работим активно заедно.

Проблемите ми дължат ли се на моето детство?

Част от Вашите проблеми биха могли да са в резултат на това как родителите, близките, приятелите са се държали с Вас, но решението на тези проблеми се отнася до това как Вие ги възприемате днес и как реагирате на тях сега. Понякога е важно да достигнем до източника на тези проблеми и да анализираме миналото, но решението идва от гледната точка на настоящето.

Моите проблеми не са ли в резултат на биохимични процеси?

Част от Вашите проблеми може да се дължат на биохимия, но много други фактори - такива като начина Ви на мислене, на поведение и на отношение, също както и настоящи или минали житейски събития - са много важни. Когнитивно-поведенческата терапия не изключва медикаментозно лечение. При повечето психиатрични диагнози, съществуват солидни доказателства, че Когнитивно-Поведенческата терапия е толкова ефективна, колкото медикаментозната. Но при много сериозни нива на депресия или тревожност, може да се комбинират двата типа терапия. Предимството на когнитивно-поведенческата терапия е, че при нея Вие се научавате да се справяте с проблемите сами и за в бъдеще.

Как ще преценя дали състоянието ми се подобрява?

Вие и аз ще идентифицираме специфични цели в началото на терапията - и Вие можете да променяте тези цели в процеса на терапия. Така, спрямо постигнатото, можем да оценяваме дали проблемите намаляват и отшумяват или нещо трябва да се промени. Важно е да се чувствате напълно свободни да ми давате обратна връзка за прогреса си. Тази обратна връзка е ценна и полезна, за да преценим заедно какво Ви помага и какво не.

За контакти

Адрес: София, кв. Хладилника, ул. Русалийски проход 18, партер.

Телефон: +359 882 043 313

E-mail: center.janus@gmail.com

Видео галерия